Cenu převzala místostarostka Jitka Zikmundová a manager OIS Tibor Horváth

Cenu převzala místostarostka Jitka Zikmundová a manager OIS Tibor Horváth


Foto: Eliška Koričarová
.