Aktuality > 2016

5 národností představených v moderované debatě o kulturních zvyklostech návštěvníků Krumlova „KRUMLOVCULTURE.cz "

Český Krumlov je místem hojně navštěvovaným turisty z celého světa. Různé národy - různá mentalita a odlišné zvyklosti. Ať už jde o Evropany či turisty ze vzdálených zemí jako je Japonsko, Korea, Čína, Amerika, ne vždy známe kulturu, která formuje jejich společenské chování. Jaké mají společenské zvyklosti a tradice, na co kladou důraz kultury jiných národností? Na tyto a další otázky odpoví moderovaná debata na téma Kulturní zvyklosti návštěvníků Krumlova „KRUMLOVCULTURE.cz" s pěti rodilými mluvčími, žijícími dlouhodobě v jižních Čechách. Diskutovat se zástupci americké, čínské, italské, ruské a senegalské národnosti mohou zájemci z řad široké veřejnosti v sobotu 18. března 2017, 14.00 - 16.30 hodin ve velkém sále Klášterů Český Krumlov.

Pro našince může být neznalost zvyků a společenského chování jiných národností příčinou nepochopení a neochoty přijmout turistický ruch v našem městě - v obchodech, restauracích, na akcích i na ulici. Z toho důvodu se Sdružení průvodců Český Krumlov ve spolupráci s městem Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem rozhodlo uspořádat debatu, při které se touto problematikou budeme zabývat a pozvaní hosté budou odpovídat na otázky přítomných účastníků.

Akce bude probíhat formou moderované debaty, otázky přítomným hostům budou moci zájemci zasílat jak předem elektronicky přes rezervační formulář na webových stránkách www.ckrumlov.info/krumlovculture, tak osobně na místě. Na akci je potřeba se předem zaregistrovat na uvedené webové adrese, kapacita je omezená. Zváni jsou všichni, kteří se zajímají o odlišnosti mezi českou či středoevropskou kulturou a kulturou jiných národů. Tlumočení je zajištěno prostřednictvím Sdružení průvodců Český Krumlov.

Pozvaní hosté:

USA: Bryce Belcher / Čína: Liu Zan Zan / Itálie: Andrea Massaro

Rusko: Ludmila Rajnohová / Senegal: Aly Simeuh Djiba

Bryce Belcher Liu Zan Zan Andrea Massaro

 

 

 

 

 

Ludmila Rajnohová Aly Simeuh Djiba

 

 

 

 

 

Více informací: www.ckrumlov.info/krumlovculture

Doprovodný program

Od 18. března 2017 nabízí areál klášterů každou třetí sobotu v měsíci pravidelné řemeslné soboty. Návštěvníkům debaty se tak otevírá další program v otevřených řemeslných dílnách, kde si mohou vyzkoušet své dovednosti v tradičích řemeslech a vyrobit si vlastní výrobky.