Turista

Kontakty ČESKÝ KRUMLOV TOURISM

INFOCENTRUM - informační a turistické služby

bezplatný infoservis, rezervace a prodej vstupenek, zpostředkování služeb návštěvníkům (ubytování, stravování, doprava, prohlídky města aj.), prodej turistických produktů a suvenýrů, zajištění programu včetně firemních a konferenčních akcí, úschovna zavazadel, jízdenky, veřejný internet, kopírování, směnárna

INFOCENTRUM
náměstí Svornosti 2
381 01 Český Krumlov
Tel: + 420 380 704 621 až 623
Fax: + 420 380 704 619
E-mail: info@ckrumlov.info
www.ckrumlov.cz/infocentrum  

 

Management a marketing

management, plánování v oblasti cestovního ruchu, propagace a podpora prodeje (ediční činnost, účast na odborných veletrzích, workshopech a prezentacích, organizace fam tripů, propagace destinace v oblasti cestovního ruchu a kultury), PR a komunikace v oblasti cestovního ruchu (spolupráce s médii, organizace press tripů), marketingový výzkum, statistika, odborné konzultace

organizace koncertů, prezentace souborů - prosíme kontaktujte přímo organizátory akcí v Českém Krumlově (není Infocentrum Český Krumlov) - významné akce viz www.ckrumlov.cz/highlights nebo oddělení kanceláře starosty města Český Krumlov na kancelar.starosty@mu.ckrumlov.cz, filip.putschogl@mu.ckrumlov.cz

Ing. Jitka Boháčová, Ing. Eva Vaněčková
náměstí Svornosti 2
381 01 Český Krumlov
Tel: + 420 380 704 628 a 629
Fax: + 420 380 704 619
E-mail: destination@ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz/destination

 

Správa a management Oficiálního informačního systému www.ckrumlov.cz

aktualizace dat, prezentace na internetu, zadávání dat, katalogy služeb, bannerová reklama 

Ing. Tibor Horváth
náměstí Svornosti 2
381 01 Český Krumlov
Tel: +420 380 704 614
Fax: +420 380 704 619
E-mail: ois@ckrumlov.info
www.ckrumlov.info