Turista

Kontakty ČESKÝ KRUMLOV TOURISM

INFOCENTRUM - informační a turistické služby

bezplatný infoservis, rezervace a prodej vstupenek, zpostředkování služeb návštěvníkům (ubytování, stravování, doprava, prohlídky města aj.), prodej turistických produktů a suvenýrů, zajištění programu včetně firemních a konferenčních akcí, úschovna zavazadel, jízdenky, veřejný internet, kopírování, směnárna

INFOCENTRUM
náměstí Svornosti 2
381 01 Český Krumlov
Tel: + 420 380 704 621 až 623
Fax: + 420 380 704 619
E-mail: info@ckrumlov.info
www.ckrumlov.info/infocentrum  

 

Management a marketing

Management, plánování v oblasti cestovního ruchu, propagace a podpora prodeje (ediční činnost, účast na odborných veletrzích, workshopech a prezentacích, organizace fam tripů, propagace destinace v oblasti cestovního ruchu a kultury), PR a komunikace v oblasti cestovního ruchu (spolupráce s médii, organizace press tripů), marketingový výzkum, statistika, odborné konzultace

Kontakt:

Ing. Eva Vaněčková, Andrea Kintzlová
náměstí Svornosti 2
381 01 Český Krumlov
Tel: + 420 380 704 628 a 629
Fax: + 420 380 704 619
E-mail: destination@ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz/destination

S nabídkou koncertů či prezentace souborů prosíme kontaktujte přímo jednotlivé organizátory akcí v Českém Krumlově (významné akce viz www.ckrumlov.info/kulturnitipy) nebo oddělení kanceláře starosty města Český Krumlov na kancelar.starosty@mu.ckrumlov.czfilip.putschogl@mu.ckrumlov.cz

Správa a management Oficiálního informačního systému www.ckrumlov.cz

Aktualizace dat, prezentace na internetu, zadávání dat, katalogy služeb, bannerová reklama 

OFICIÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM
náměstí Svornosti 2
381 01 Český Krumlov
E-mail: ois@ckrumlov.info
www.ckrumlov.info