B2B > Presse

Fotobanka

Jeden obrázek řekne více než tisíc slov! Protože se řídíme tímto mottem, nabízíme Vám v naší fotobance mnoho motivů Českého Krumlova v tiskové kvalitě. 

Pravidla použití:
Fotografie mohou být použity pouze pro nekomerční účely prezentace turistické destinace Český Krumlov (katalogy tour-operátorů, magazíny cestovního ruchu apod.) a nesmí být využity pro komerční účely (prodejné publikace, DVD, CD, plakáty, pohlednice, suvenýry apod.). Za tímto účelem prosím kontaktujte přímo uvedené fotografy, jejichž kontakty zde rovněž uvádíme, a dohodněte s nimi konkrétní podmínky použití včetně honorářů.  

Fotografie mohou být použity pouze v uvedené podobě, v případě potřebných změn, retuší apod. kontaktujte Destinační management Český Krumlov. U fotografií uveďte zdroj a jméno fotografa: © Město Český Krumlov / Foto: jméno fotografa (objeví se po rozkliknutí obrázku).

V případě porušení pravidel použití si Destinanční management přp. dotyčný fotograf  vyhrazuje právo, vyzvat subjekt k nápravě (uvedení zdroje, odstranění neoprávněně použitých fotografií na vlastní náklady subjektu, úhrada autorských poplatků, náhrada škody apod.). U nepovoleného komerčního použití fotografií, přísluší autorovi fotografií přp. držiteli vlastnických práv honorář za komerční využití.

Obsah

MĚSTO

KULTURNÍ AKCE

PROHLÍDKY MĚSTA

TURISTICKÉ ATRAKTIVITY

KONTAKTY

 

MĚSTO             

Český Krumlov - zámecká věž, kostel sv. Víta - jaro           Český Krumlov - zámecká věž, kostel sv. Víta - jaro           Český Krumlov - zámecká věž - jaro/léto           Český Krumlov - zámecká věž, kostel sv. Jošta - jaro/léto
stáhnout   stáhnout   stáhnout   stáhnout

 

 

Český Krumlov - zámek a město - jaro/léto           Český Krumlov - hrad a zámek v noci - léto           Český Krumlov - zámek, kostel sv. Víta, pivovar Eggenberg - podzim           Český Krumlov - hrada a zámek - zima
stáhnout   stáhnout   stáhnout   stáhnout

 

Český Krumlov - Hrad a zámek - jaro/léto      Český Krumlov - náměstí Svornosti - jaro/léto      Český Krumlov - náměstí Svornosti, hrad a zámek - jaro/léto
stáhnout   stáhnout   stáhnout

 

Český Krumlov - Seminární zahrada, zámecká věž a kostel sv. Jošta - jaro/léto      Český Krumlov - letecký snímek - léto/podzim      Český Krumlov - jez Jelení lávka, hrad a zámek - podzim
stáhnout   stáhnout   stáhnout

 

Český Krumlov - hrad a zámek, město - zima      Český Krumlov - jez jelení lávka, hrad a zámek - zima      Český Krumlov - město - zima
stáhnout   stáhnout   stáhnout

KULTURNÍ AKCE

MASOPUST

Masopust      Masopust      Masopust
stáhnout   stáhnout   stáhnout

 

KOUZELNÝ KRUMLOV

Kouzelný Krumlov           Kouzelný Krumlov           Kouzelný Krumlov            Kouzelný Krumlov
stáhnout   stáhnout   stáhnout   stáhnout

 


     Kouzelný Krumlov
    stáhnout

 

SLAVNOSTI PĚTILISTÉ RŮŽE

Slavnosti pětilisté růže    Slavnosti pětilisté růže  
    
stáhnout  stáhnout
 

 

Slavnosti pětilisté růže           Slavnosti pětilisté růže           Slavnosti pětilisté růže            Slavnosti pětilisté růže
stáhnout   stáhnout   stáhnout   stáhnout

 

Slavnosti pětilisté růže     
     Slavnosti pětilisté růže
stáhnout  
  stáhnout

 FESTIVAL BAROKNÍCH UMĚNÍ

A. Vivaldi L´UNIONE DELLA PACE, E DI MARTE 1.-2.10.2011 Festival barokních umění foto Libor Sváček      A. Vivaldi L´UNIONE DELLA PACE, E DI MARTE 1.-2.10.2011 Festival barokních umění foto Libor Sváček      J. A. Hasse TITO VESPASIANO ovvero LA CLEMENZA DI TITO 2.-3.10.2010 Festival barokních umění foto Libor Sváček
stáhnout stáhnout stáhnout

 

J. A. Hasse TITO VESPASIANO ovvero LA CLEMENZA DI TITO 2.-3.10.2010 Festival barokních umění foto Libor Sváček          J. A. Hasse TITO VESPASIANO ovvero LA CLEMENZA DI TITO 2.-3.10.2010 Festival barokních umění foto Libor Sváček          J. A. Hasse TITO VESPASIANO ovvero LA CLEMENZA DI TITO 2.-3.10.2010 Festival barokních umění foto Libor Sváček
stáhnout stáhnout stáhnout

 

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

Svatováclavské slavnosti      Svatováclavské slavnosti      Svatováclavské slavnosti
stáhnout   stáhnout   stáhnout

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Svatováclavské slavnosti      Svatováclavské slavnosti      Svatováclavské slavnosti
stáhnout   stáhnout   stáhnout

 

ADVENT A VÁNOCE

Advent a Vánoce      Advent a Vánoce      Advent a Vánoce
stáhnout   stáhnout   stáhnout
 

 

Advent a Vánoce      Advent a Vánoce      Advent a Vánoce
stáhnout   stáhnout   stáhnout

 

 

Advent a Vánoce      Advent a Vánoce      Advent a Vánoce
stáhnout   stáhnout   stáhnout

 

Advent a Vánoce             Advent a Vánoce
stáhnout     stáhnout

 

PROHLÍDKY MĚSTA 

Prohlídka města 1           Prohlídka města 3           Prohlídka města 4
stáhnout   stáhnout   stáhnout

 

Prohlídka města 2      Prohlídka města 5      Prohlídka města 6
stáhnout   stáhnout   stáhnout

TURISTICKÉ ATRAKTIVITY

HRADNÍ MUZEUM

Hradní muzeum      Hradní muzeum      Hradní muzeum
stáhnout   stáhnout   stáhnout

 

Hradní muzeum      Hradní muzeum      Hradní muzeum
stáhnout   stáhnout   stáhnout

 

MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL

Museum Fotoateliér Seidel      Museum Fotoateliér Seidel      Museum Fotoateliér Seidel
stáhnout   stáhnout   stáhnout

 

Museum Fotoateliér Seidel      Museum Fotoateliér Seidel      Museum Fotoateliér Seidel
stáhnout   stáhnout   stáhnout

 

REGIONÁLNÍ MUZEUM V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Regionální muzeum v Českém Krumlově      Regionální muzeum v Českém Krumlově      Regionální muzeum v Českém Krumlově
stáhnout   stáhnout   stáhnout

 

MEZINÁRODNÍ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

MEZINÁRODNÍ GALERIE UMĚNÍ      MEZINÁRODNÍ GALERIE UMĚNÍ      MEZINÁRODNÍ GALERIE UMĚNÍ
stáhnout   stáhnout   stáhnout

 

Kontakty

Fotografové

Destinační management Český Krumlov
náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov
e-mail: destination@ckrumlov.cz; tel.: +420 380 704 628-9