B2B > Management CR

Management cestovního ruchu města Český Krumlov

ČESKÝ KRUMLOV TOURISM| ČINNOST | TÝM | OCENĚNÍ | KONTAKTY

Cestovní ruch je pro město Český Krumlov prioritou (viz. strategický plán rozvoje města). Dlouhodobým cílem je rozvoj Českého Krumlova jako kulturního a turistického centra mezinárodního významu, dále vytvoření optimálních podmínek pro návštěvníky města na straně jedné a poskytovatele služeb na straně druhé.

Podporou a rozvojem cestovního ruchu v destinaci Český Krumlov je pověřen úsek cestovního ruchu - ČESKÝ KRUMLOV TOURISM, který je zřízen a provozován Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r.o. (ČKRF) (založen roku 1991 jako stoprocentní dceřinná společnost města Český Krumlov). Nedílnou součástí Český Krumlov Tourism je INFOCENTRUM ČESKÝ KRUMLOV.

Český Krumlov Tourism

Český Krumlov - zámecká věž - jaro/léto
Slavnosti pětilisté růže
Prohlídka města 1

Český Krumlov Tourism je oficiální turistickou autoritou města Český Krumlov. „Pod jednou střechou“ nabízí kvalitní ucelený servis pro návštěvníky destinace, obyvatele města a své partnery. Úzce spolupracuje s partnery na místní, regionální, celostátní i zahraniční úrovni. Společnými aktivitami přispívá k tomu, aby Český Krumlov zůstal vyhledávanou turistickou destinací s akcentem na cílovou turistickou klientelu, prodlužování a navýšení počtu pobytů a zapojování širší nabídky města a blízkého okolí do návštěvnických programů. Systematicky se podílí na řízení trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu s ohledem na unikátní hodnotu historického dědictví města Český Krumlov, je klíčovou součástí destinačního managementu Český Krumlov = spolupráce a kooperace mezi veřejným a soukromým sektorem.

V současné době marketingová organizace zastřešuje veškeré činnosti potřebné pro efektivní řízení a rozvoj moderní destinace cestovního ruchu. Každoročně vypracovává základní dokumenty, které předkládá nadřízeným orgánům. V jejím čele stojí vedoucí úseku cestovního ruchu, který koordinuje činnost jednotlivých oddělení, jednotlivé projekty a spolupráci s partnery.

Základní dokumenty

 • Dohoda mezi městem Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r.o. - město Český Krumlov pověřuje ČKRF marketingem a managementem cestovního ruchu
 • Roční plán - sestává se z marketingového a finančního plánu; je tvořen ve spolupráci s partnery, předkládá se jednatelům Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o.
 • Zpráva cestovního ruchu - monitoruje celoroční činnost Úseku cestovního ruchu; zahrnuje výsledky a statistiky cestovního ruchu; předkládá se jako součást výroční zprávy Valné hromadě Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o. (= Rada města Český Krumlov) a zastupitelstvu města Český Krumlov

Finanční řízení

Činnost Český Krumlov Tourism je financována z rozpočtu ČKRF, z vlastní obchodní činnosti, z rozpočtu města Český krumlov, z grantových programů a finanční podpory partnerů.

Partnerství, spolupráce

 • návštěvníci destinace;
 • občané města Český Krumlov;
 • subjekty cestovního ruchu a kultury působící na území destinace:

-          sdružení v oblasti cestovního ruchu a kultury,

-          poskytovatelé turistických služeb,

-          provozovatelé turistických atraktivit a památkových objektů,

-          organizátoři akcí;

 • obchodní klienti (B2B) (touroperátoři, cestovní kanceláře a agentury, autobusoví dopravci, PCO = Professional Congress Organisers, DMC = Destination Management Companies, produkční agentury apod.);
 • instituce a autority působící v oblasti cestovního ruchu na úrovni regionální, celostátní i zahraniční;
 • odborná veřejnost (vzdělávací instituce, profesní a zájmová sdružení apod.);
 • média (republiková i zahraniční odborná a veřejnoprávní)

Poslání Český Krumlov Tourism 

 • Zajistit kvalitní turistický servis pro návštěvníky Českého Krumlova. 
 • Být výkonnou a respektovanou marketingovou, servisní a obchodní organizací pro partnery na místní, regionální, celostátní i zahraniční úrovni.
 • Spoluvytvářet a naplňovat oficiální marketingovou a komunikační strategii destinace Český Krumlov.
 • Být klíčovou součástí destinačního managementu Český Krumlov, podílet se na řízení a rozvoji trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu ve městě (prostřednictvím naplňování systému kontinuálního sběru, sledování a vyhodnocování dat).

 

Činnost Český Krumlov Tourism

Český Krumlov - Hrad a zámek - jaro/léto
Český Krumlov - náměstí Svornosti - jaro/léto
Český Krumlov - Seminární zahrada, zámecká věž a kostel sv. Jošta - jaro/léto
Marketing & management destinace Český Krumlov

 • Oficiální turistická autorita města Český Krumlov - klíčová součást Destinačního managementu Český Krumlov
 • součástí ČKRF od roku 2001
 • Cíl: koordinace, podpora a rozvoj turistické destinace Český Krumlov, profesionální marketingový servis pro partnery a spolupráce s podnikateli, státní sférou, místní samosprávou a neziskovými organizacemi

Propagace a podpora prodeje destinace, PR, ediční činnost, aktualizace dat na www.ckrumlov.info, získávání grantových prostředků, marketingové analýzy, strategické plánování, sledování výkonnosti destinace pomocí analýz a statistického šetření, kooperace a komunikace s partnery, zastupování města Český Krumlov v oficiálních sdruženích a organizacích cestovního ruchu, marketingová podpora městských akcí, krizový management a komunikace cestovního ruchu destinace, prezentace města na výstavách, veletrzích a workshopech.  

Infocentrum Český Krumlov

 • Oficiální turistické informační centrum města Český Krumlov
 • Založeno v roce 1993
 • Člen ATIC ČR
 • Cíl: každý rok tisíce spokojených návštěvníků z celého světa!

Kompletní informační servis o turistické destinaci Český Krumlov, pobytové programy, ubytovací servis, zprostředkování volnočasových aktivit, přehled a informace o stravovacích kapacitách, průvodcovský servis a Audioguide, předprodej vstupenek, směnárna, rent a car, úschovna zavazadel, informace o dopravním spojení a prodej jízdenek, prodej rybářských povolenek, internet pro veřejnost, vydávání ISIC a IYTC karet, shop atd.

Oficiální informační systém města a regionu Český Krumlov

 • Vznik v roce 1997 jako občanské sdružení fyzických a právnických subjektů (10 členů)
 • Od 1.4.2004 správou OIS pověřen Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. 
 • Cíl: profesionální management a správa jednoho z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších informačních systémů jako nejefektivnějšího marketingového nástroje turistické destinace Český Krumlov

Komplexní management a správa OIS, tvorba a aktualizace dat a aplikací systému, statistika návštěvnosti webových stránek, vyhodnocování funkčnosti a efektivity systému, provozování Mailfóra a Aktualit, kooperace a obchodní spolupráce s partnery, získávání grantových prostředků.


Ocenění

Kontakty

Management & marketing destinace Český Krumlov
tel.: +420 380 704 628-9, fax: +420 380 704 619
e-mail: destination@ckrumlov.cz 
www.ckrumlov.cz/destination

Infocentrum Český Krumlov
tel.: +420 380 704 622-3, fax: +420 380 704 619
e-mail: info@ckrumlov.info 
www.ckrumlov.info/infocentrum

Podpořeno:

Samsung logo