B2B > Ke stažení

Dokumenty ke stažení

Informační materiály ke stažení

Katalogové listy turistické nabídky města a okolí

Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu
v Českém Krumlově

Projekt Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově (MECK-PSCR1VŠH-2014) byl řešen členy kateder cestovního ruchu, ekonomie a ekonomiky a hotelnictví Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o., na základě Smlouvy o dílo schválené usnesením Rady města Český Krumlov č. 0473/RM26/2014 dne 29. září 2014 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo schváleného usnesením Rady města Český Krumlov č. 0120/RM9/2015 dne 16. března 2015 pro potřeby zadavatelů, kterými jsou město Český Krumlov, ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o., a Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově, o. s.

Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově - 1. etapa Analytická část

Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově - Závěry analytické části

Plán podpory rozvoje cestovního ruchu pro rok 2017