Destinační management Český Krumlov

Plán podpory rozvoje cestovního ruchu destinace Český Krumlov 2016

Český Krumlov - zámek a město - jaro/léto Plán marketingových aktivit vychází z činnosti Český Krumlov Tourism v předchozích letech a přizpůsobuje je aktuálním potřebám a trendům v cestovním ruchu. Celkový koncept a zaměření reflektuje výsledky marketingových výzkumů a je v souladu se strategickými materiály na komunální, regionální i republikové úrovni. Výchozím podkladem jsou rovněž závěry první etapy projektu "Analýza přímosů a strategie rozvoje cetovního ruchu v Českém Krumlově."

Hlavní cíle a opatření jsou dále zvolena na základě sledování trendů v cestovním ruchu, které vykazují velký příklon k elektronickým médiím a „on-line destinacím". Dalším významným trendem je spojení poznání a relaxace, zájem o krátkodobé pobyty formou programových nabídek a balíčků. Řada aktivit uvedených v marketingovém plánu je přípravnou fází pro projekty a aktivity v oblasti rozvoje a podpory cestovního ruchu v dalších letech.

Aktivity budou realizovány za podpory a ve spolupráci s partnery v místě, na regionální, republikové, ale i zahraniční úrovni. V návaznosti na možnosti a zaměření, je plánována také bližší spolupráce s profesními sdruženími cestovního ruchu v Českém Krumlově. Veškeré aktivity jsou otevřeny pro spolupráci a zapojení všem subjektům cestovního ruchu v destinaci.

Marketingový plán 2016 ke stažení zde.