B2B > Destinační management

Český Krumlov Tourism

ČINNOST | KONCEPT | MARKETINGOVÝ PLÁN | VÝROČNÍ ZPRÁVY | TÝM | PRAXE, STÁŽE

Podporou a rozvojem cestovního ruchu v destinaci Český Krumlov je pověřen úsek cestovního ruchu - ČESKÝ KRUMLOV TOURISM, který je zřízen a provozován Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r.o. (ČKRF) (založen roku 1991 jako stoprocentní dceřinná společnost města Český Krumlov). Nedílnou součástí Český Krumlov Tourism je INFOCENTRUM ČESKÝ KRUMLOV.

Český Krumlov Tourism je oficiální turistickou autoritou města Český Krumlov. „Pod jednou střechou“ nabízí kvalitní ucelený servis pro návštěvníky destinace, obyvatele města a své partnery. Úzce spolupracuje s partnery na místní, regionální, celostátní i zahraniční úrovni. Společnými aktivitami přispívá k tomu, aby Český Krumlov zůstal vyhledávanou turistickou destinací s akcentem na cílovou turistickou klientelu, prodlužování a navýšení počtu pobytů a zapojování širší nabídky města a blízkého okolí do návštěvnických programů. Systematicky se podílí na řízení trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu s ohledem na unikátní hodnotu historického dědictví města Český Krumlov.

ČESKÝ KRUMLOV TOURISM JE KLÍČOVOU SOUČÁSTÍ DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU ČESKÝ KRUMLOV = spolupráce a kooperace mezi veřejným a soukromým sektorem.

Činnost Český Krumlov Tourism je financována z rozpočtu ČKRF, z vlastní obchodní činnosti, z rozpočtu města Český krumlov, z grantových programů a finanční podpory partnerů.

V současné době marketingová organizace zastřešuje veškeré činnosti potřebné pro efektivní řízení a rozvoj moderní destinace cestovního ruchu. Každoročně vypracovává základní dokumenty, které předkládá nadřízeným orgánům. V jejím čele stojí vedoucí úseku cestovního ruchu, který koordinuje činnost jednotlivých oddělení, jednotlivé projekty a spolupráci s partnery.

 

Management a marketing destinace Český Krumlov

Koncept

 • Český Krumlov - zámek, kostel sv. Víta, pivovar Eggenberg - podzim
  Český Krumlov - ulice - podzim
  Existence Destinačního managementu města Český Krumlov je dnes pro mezinárodní profesní skupinu cestovního ruchu samozřejmostí, v souladu s převažujícími trendy v rámci EU je DM automaticky předpokládaným kontaktním partnerem pro všechny aspekty cestovního ruchu a poskytuje profesionální servis
 • DM spoluvytváří a garantuje oficiální marketingovou a komunikační strategii destinace Český Krumlov v dlouhodobém horizontu, má nezastupitelnou roli koordinátora vývoje cestovního ruchu, svými profesionálními znalostmi a zkušenostmi analyzuje situaci a navrhuje řešení v souladu se strategickým plánem města, sleduje a využívá možnosti rozvojových grantových projektů, které korespondují s dlouhodobou strategií 
 • Český Krumlov Tourism je pověřenou oficiální turistickou autoritou s důvěrou a mandátem města, komunikuje se subjekty cestovního ruchu a kultury v místě, iniciuje tvorbu společných produktů, spolupracuje na managementu kvality, vzdělávání, osvětou působí na vztah obyvatel k rozvoji cestovního ruchu
 • Český Krumlov Tourism je hlavním činitelem krizového managementu cestovního ruchu. Cestovní ruch je na každou negativní událost velmi citlivý - hra o čas! DM poskytuje bezprostřední, adekvátní a pravdivá sdělení, reaguje okamžitou informační a komunikační kampaní s cílem eliminovat nepříznivé dopady na rozvoj cestovního ruchu v destinaci
 • Český Krumlov Tourism vytváří platformy spolupráce se zahraničními partnery, zprostředkovává zkušenosti a znalosti mezinárodního cestovního ruchu, je kompetentním partnerem pro regionální i nadregionální instituce a autority nejen v cestovním ruchu
 • Český Krumlov Tourism je spolutvůrcem vnější PR a image Českého Krumlova 
 • V rámci spolupráce s pracovníky města, místními pořadateli kulturních a společenských akcí, zdejšími podnikateli v oblasti cestovního ruchu, zástupci neziskových organizací činných v oblasti kultury aj. je rovněž spolutvůrcem vnitřních PR města

Plán podpory rozvoje cestovního ruchu destinace Český Krumlov

Český Krumlov - zámek a město - jaro/léto Plán marketingových aktivit vychází z činnosti Český Krumlov Tourism v předchozích letech a přizpůsobuje je aktuálním potřebám a trendům v cestovním ruchu. Celkový koncept a zaměření reflektuje výsledky marketingových výzkumů a je v souladu se strategickými materiály na komunální, regionální i republikové úrovni. Výchozím podkladem jsou rovněž závěry první etapy projektu "Analýza přímosů a strategie rozvoje cetovního ruchu v Českém Krumlově."    

Hlavní cíle a opatření jsou dále zvolena na základě sledování trendů v cestovním ruchu, které vykazují velký příklon k elektronickým médiím a „on-line destinacím". Dalším významným trendem je spojení poznání a relaxace, zájem o krátkodobé pobyty formou programových nabídek a balíčků. Řada aktivit uvedených v marketingovém plánu je přípravnou fází pro projekty a aktivity v oblasti rozvoje a podpory cestovního ruchu v dalších letech.

Aktivity budou realizovány za podpory a ve spolupráci s partnery v místě, na regionální, republikové, ale i zahraniční úrovni. V návaznosti na možnosti a zaměření, je plánována také bližší spolupráce s profesními sdruženími cestovního ruchu v Českém Krumlově. Veškeré aktivity jsou otevřeny pro spolupráci a zapojení všem subjektům cestovního ruchu v destinaci.

Marketingový plán 2016 ke stažení zde.

Výroční zprávy, zprávy o činnosti

Pracovní tým

Ing. Eva Vaněčková - pověřená vedoucí Český Krumlov Tourism, marketing a PR manažer

e-mail: marketing@ckrumlov.info 
tel.: +420 380 704 629

Profesní životopis:

od 05/2016 Český Krumlov Tourism (marketing & PR manager, od 3/2017 pověřená vedoucí Český Krumlov Tourism), 2003-2016 dm drogerie markt (2003-2007 manažer reklamy, 2007-2010 mateřská dovolená, 2010-2016 PR manažer), 2001-2003 mediální agentura Medea Praha (media buyer), 1998-2001 vydavatelství Burda Praha (advertising manager), 1993-1998 VŠE Praha (hlavní specializace Mezinárodní obchod, vedlejší specializace Cestovní ruch)

Andrea Kintzlová - marketing manažer

e-mail: tourism@ckrumlov.info
tel.: +420 380 704 628

 

Praxe, studijní stáže

Mnohé odborné střední i vysoké školy cestovního ruchu vyžadují v průběhu studia získávání praktických zkušeností v branži cestovního ruchu. Pokud Vaše teoretické znalosti chcete vyzkoušet v praxi a nasbírat zkušenosti z managementu cestovního ruchu, neváhejte nás kontaktovat. Tým Český Krumlov Tourism Vám rád předá své zkušenosti.

Praxe může probíhat v následujících činnostech:

- Infocentrum Český Krumlov - poskytování turistického servisu návštěvníkům Českého Krumlova, účast na pořádání konferencí či incentivních akcí apod.

- Marketing a komunikace - marketing, PR a komunikace, statistická šetření, výzkumy návštěvníků apod.

- Oficiální informační systém Český Krumlov - správa a management webových stránek www.ckrumlov.info

Pokud máte zájem o praxi v Českokrumlovském rozvojovém fondu na Úseku cestovního ruchu, zašlete Vaši žádost (v jaké oblasti činnosti máte o praxi zájem, kdy je možno praxi nastoupit, na jak dlouho apod.) včetně životopisu na níže uvedený kontakt.

Tým Český Krumlov Tourism se rád stane Vaším partnerem při zpracovávání závěrečné či diplomové práce. Pokud máte zájem zpracovávat téma, týkající se branže cestovního ruchu v Českém Krumlově, kontaktujte nás a staneme se Vaším konzultantem, poradcem i oponentem.

Kontakt

Český Krumlov Tourism Český Krumlov Tourism
tel.: +420 380 704 628-9
fax: +420/380 704 619
e-mail: destination@ckrumlov.cz  
www.ckrumlov.cz/destination

 

Podpořeno

Samsung logo