Pro partnery

STATISTIKA | SPOLUPRÁCE | VELETRHY | LOGO MĚSTA | FOTOBANKA | MATERIÁLY KE STAŽENÍ | MAILFÓRUM 

Destinačním servisem bychom rádi podpořili Vaše obchodní aktivity a přispěli tak k lepší informovanosti a spokojenosti návštěvníků.

Činnost úseku cestovního ruchu

Český Krumlov - zámecká věž, kostel sv. Víta - jaro Plán marketingových aktivit pro rok 2013 vychází z činnosti Úseku cestovního ruchu v předchozích letech a přizpůsobuje je aktuálním potřebám a trendům v cestovním ruchu. Celkový koncept a zaměření reflektuje výsledky marketingového výzkumu a statistik získávaných z různých zdrojů. Dokument je v souladu se strategickými materiály na komunální, regionální a republikové úrovni.

Hlavní cíle a opatření jsou dále zvolena na základě sledování trendů v cestovním ruchu, které vykazují velký příklon k elektronickým médiím a „on-line destinacím". Dalším významným trendem je spojení poznání a relaxace, zájem o krátkodobé pobyty formou programových nabídek a balíčků. Důraz je kladen na rozvoj a podporu cestovního ruchu v dalších letech. V tuto chvíli je v Českém Krumlově realizováno několik projektů (Český Krumlov Card, školní výlety, 20 let UNESCO, renovace Schieleho domku, synagogy a další), které posílí turistickou nabídku v Českém Krumlově a vyžadují si včasnou marketingovou podporu.

Aktivity jsou i nadále realizovány za podpory a ve spolupráci s partnery v místě, na regionální, republikové, ale i zahraniční úrovni. Společně se zahraničním partnerem městem Linz realizoval během roku 2012 destinační management společný projekt s názvem Cesty za kulturou mezi tradicí a moderní dobou. Veškeré aktivity jsou otevřeny pro spolupráci a zapojení všem subjektům cestovního ruchu v destinaci.

Plán činnosti Úseku cestovního ruchu na rok 2013 ke stažení zde.

Statistiky a marketingové výzkumy 

Spolupráce s úsekem cestovního ruchu - klientské centrum

Partnerské programy 

Banner CK Card 180 x 120 Partnerský program - Český Krumlov CARD partner

Partner programu se zavazuje aktivně poskytnout Český Krumlov CARD na vlastní náklady při rezervaci a úhradě pobytu na tří a více nocí. Případě zprostředkování pobytu Infocentrem souhlasí partner s 10% provizí - host neztrácí nárok na poskytnutí Český Krumlov CARD na náklady partnera přímo v ubytovacím zařízení. Partneři jsou zapojeni do nadstandardních prezentačních aktivit organizátora projektu Český krumlov CARD. Partner má právo pořízené karty dále prodávat za cenu na kartách vyznačenou i dalším zájemcům a prezentovat Český Krumlov CARD prostřednictvím materiálů dodaných organizátorem. 

Více o Český Krumlov Card

Pobytové balíčky 2012 FIT - Pobytové balíčky IC pro individuální turistiku

Pobytové balíčky IC - zprostředkování ubytování v rámci pobytových balíčků IC pro individuální klienty, souhlas s provizí z dohodnuté ceny zprostředkovaného ubytování ve výši minimálně 20% u hotelů a 15% u pensionů.

Více o pobytových balíčcích

GROUP - Pobytové balíčky IC pro skupiny

Pobytové balíčky IC - zprostředkování ubytování v rámci pobytových balíčků IC pro skupinového klienta, souhlas s provizí z dohodnuté ceny zprostředkovaného ubytování ve výši minimálně 20% u hotelů a 15% u pensionů.

Zlaté jablko FIJET - Museum Fotoateliér Seidel MICE - Konferenční balíčky IC

Konferenční balíčky IC - zprostředkování ubytování v rámci konferenčních balíčků IC, souhlas s provizí z dohodnuté ceny zprostředkovaného ubytování ve výši minimálně 20% u hotelů a 15% u pensionů.

Více o kongresové turistice

Partnerský program PRESS - reportážní cesty

Nabídka ubytování a dalších služeb za ceny se slevou pro organizované prezentačné akce pro novináře a další media. Zařazení do seznamu provozoven, které budou informováni o akcích pro novináře a budou vyzvané k nabídce.

Více o spolupráci s novináři

Motivační cesta pro pegagogy 14.5.2011 - Museum Fotoateliér Seidel Partnerský program FAMTRIP - poznávací / inspekční cesty

Nabídka ubytování a služeb za ceny se slevou pro organizované prezentačné akce pro cestovní kanceláře. Zařazení do seznamu provozoven, které budou informováni o akcích pro cestovní kanceláře a budou vyzvané k nabídce.

Více o spolupráci s touroperátory

Veletrhy a prezentační akce

Český Krumlov drží krok s trendy v cestovním ruchu a účastní se řady veletrhů a prezentačních akcí doma i v zahraničí.
Více informací najdete zde.

Logo města Český Krumlov

Logo města Český Krumlov - vodoznak (malý) Symbol je tvořen třemi lomenými oblouky, evokující tři krumlovské vstupní brány, v širším smyslu lze motiv chápat i jako siluety domů. Ty jsou usazeny na zakřivenou základnu, která metaforicky odkazuje na meandr řeky Vltavy, anebo také na zvlněný charakter terénu, na němž je město postaveno.
Celková kompozice může také připomínat stylizovanou královskou korunu, což lze vnímat jako odkaz na historický význam města, v němž měl své državy císařský rod Habsburků a řada významných aristokratů.

Logo města bylo ve třech vyobrazeních zapsáno jako ochranná známka u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Příklady rozlišení variant loga

  • Logo "Český Krumlov" se používá převážně k propagaci turistické destinace
  • Logo "město Český Krumlov" se používá k propagaci akcí podpořených (např. granty, dotace, příspěvky, záštity) nebo pořádaných městem Český Krumlov

Příklady rozlišení použití znaku města od loga

Znak

  • Prezentace města Český Krumlov jako instituce
  • Aktivity a činnost samosprávy a státní správy (Městský úřad Český Krumlov)

Logo

  • Prezentace turistické destinace
  • Propagace kulturních, společenských, sportovních akcí

---

Žádost o použití loga

Fotobanka

Jeden obrázek řekne více než tisíc slov! Vyberte si obrázek v tiskové kvalitě z naší fotobanky.

Informační materiály ke stažení

Mailfórum

Pokud si přejete dostávat aktuální informace o dění v cestovním ruchu a v Českém Krumlově do emailové schránky, zaregistrujte se do Mailfóra.

Více informací na www.ckrumlov.cz/mailforum
Podněty pro příspěvky přijímáme na adrese mailforum@ckrumlov.cz.

Kontakt

Úsek cestovního ruchu Český Krumlov

Úsek cestovního ruchu Český Krumlov 
tel.: +420 380 704 628-9
fax: +420 380 704 619
e-mail: destination@ckrumlov.cz  
www.ckrumlov.cz/b2b