B2B > Užitečné odkazy

Formuláře a dokumenty pro pořadatele akcí

Rádi byste v Českém Krumlově uspořádali kulturní, společenskou či reklamní akci? Abychom Vám při vyhledávání požadovaných dokumentů ušetřili čas, připravili jsme pro Vás všechny potřebné formuláře a dokumenty na tuto stránku. A které dokumenty vlastně potřebujete? To se dozvíte po přečtení Metodických pokynů pro pořadatele akcí. Doufáme, že Vám tato stránka při přípravě a realizaci akce bude přínosem.

Metodické pokyny pro pořadatele akcí 

Metodické pokyny pro pořadatele akcí zahrnují důležité informace o povinnostech při pořádání akcí (ohlášení akce, zábor veřejného prostranství, poplatek ze vstupného apod.), ale i o příležitostech získání finančních příspěvků města na pořádání akcí a o možnostech propagace.

Metodické pokyny pro pořadatele akcí v Českém Krumlově ke stažení zde

Odbor dopravy a silničního hospodářství

* Žádost o povolení poutače - místní komunikace
* Žádost o povolení poutače - státní silnice
* Žádost o povolení uzavírky - místní komunikace
* Žádost o povolení uzavírky - silnice

Zábor veřejného prostranství


* Pravidla záboru veřejného prostranství pro zřízení místa za účelem prodeje a poskytování služeb
* Pravidla pro umisťování přenosných reklamních zařízení a pro vystavování zboží
* Žádost o umístění přenosného reklamního zařízení a zařízení k vystavování zboží
* Doporučení pro žadatele o umístění přenosného reklamního zařízení a pro vystavování zboží
* Obecně závazná vyhláška č. 3/2006 o místních poplatcích - obsahuje ceník za užívání veřejných prostranství

Odbor financí

* žádost o povolení tomboly
* vyúčtování vstupného
* oznámení o uspořádání veřejné hudební produkce

Odbor správy majetku

* Pravidla krátkodobého podnájmu prostor kláštera „Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou"

Oddělení kancelář starosty

* Pravidla užívání znaku a vlajky města
* Pravidla užívání loga města
* Pravidla pro udělování záštity představitelů města
* Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov